Arpalit Neo pěna 150ml

Arpalit Neo pěna 150ml

® Arpalit Neo 4,8/1,2 mg/g kožní pěna Vyhrazený veterinární léčivý přípravek OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 1 gram ...

  • Kód výrobkuNOV13943
  • ZnačkaArpalit
  • Dodavatel Aveflor
  • Váha0,17kg
  • DostupnostSkladem

192 Kč

Popis

® Arpalit Neo 4,8/1,2 mg/g kožní pěna
Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram (1,15 ml) obsahuje:
Léčivé látky:
Permethrinum 25:75 (cis:trans): 4,8 mg
Fenoxycarbum: 1,2 mg

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU

Mléčně bílá tekutina s lehkou parfemací ve formě pěny s hnacím plynem. Arpalit Neo 4,8/1,2 mg/g kožní pěna je ektoparazitický přípravek s ovicidním a larvicidním účinkem.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Nepotravinové druhy zvířat: psi, ptáci, plazi a jiná drobná zvířata.

INDIKACE

Léčba a prevence ektoparazitóz u nepotravinových zvířat, zejména psů, ptáků, plazů a jiných drobných zvířat. Působí proti blechám (Ctenocephalides spp., klíšťatům (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.), vším (Haematopinus spp.), všenkám (Mallophaga spp.), roztočům (Acari spp.) a jejich vývojovým stádiím. Forma pěny je vhodná zejména pro zvířata hůře snášející přípravek ve formě spreje a pro ošetření obličejové části.

KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u nemocných zvířat.
Nepoužívat u koček.
Zamezte možnému styku koček se psy po ošetření.
Nepoužívat při známé přecitlivělosti na některou z obsažených látek.
Nepoužívat u mláďat do 2 měsíců věku a v době laktace.


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pouze ojediněle může u přecitlivělých jedinců dojít k projevům intoxikace (zhoršení kvality až ztráta srsti, zvracení, záchvěvy, třes, křeče, zpomalené dýchání). V případě výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte veterinárního lékaře.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné při aplikaci držet dnem vzhůru.

Velikost dávky se odvíjí od velikosti ošetřovaného zvířete. Na ruku ošetřujícího v rukavici nebo přímo na povrch těla zvířete se aplikuje pěna velikosti tenisového míčku. Stejnoměrně se rozetře po povrchu těla zvířete, pročeše se hřebenem, kartáčem nebo se rukou v rukavici promne, aby přípravek prostoupil až na kůži. Ošetření se provádí jen do lehkého zvlhčení kůže nebo srsti přípravkem po celém povrchu těla zvířete. Při ošetření obličejové části se postupuje opatrně, aby nedošlo k zasažení otvorů. Po ošetření je nutné zvíře po dobu 48 hodin nekoupat. Ošetření je možné po 1 týdnu opakovat. Při ošetření plazů, ptáků a drobných živočichů dbejte zvýšené opatrnosti.

Po aplikaci přípravku zabraňte olizování ošetřené srsti. V případě potřeby se obraťte na veterinárního lékaře.

Zároveň s ošetřením zvířete je vhodné ošetřit desinsekčním přípravkem i jeho příbytek.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Při práci používejte ochranné rukavice.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.
Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.
Po práci si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem.


Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami. Neaplikovat do akvárií a rybníků – pro vodní organizmy a včely je přípravek toxický.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku – viz bod 14.

Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.

Nepoužívat u koček. Přípravek je extrémně jedovatý pro kočky. Přípravek může být pro kočky nebezpečný i po kontaktu s ošetřeným psem. Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na dně obalu

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože je toxický pro ryby a další vodní organizmy.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika
IČ: 64259838
www.aveflor.cz

Podobné výrobky

Skladem

1 030 Kč

Není skladem

170 Kč

Skladem

192 Kč

Skladem

613 Kč

Skladem

277 Kč

Skladem

192 Kč

Skladem

380 Kč475 Kč

Fypryst sprej 100ml

Kód: NOV80428

Fypryst sprej 100ml

Skladem

331 Kč

Skladem

259 Kč

Skladem

197 Kč

Skladem

365 Kč

Effipro Spray 100ml

Kód: NOV36502

Effipro Spray 100ml

Skladem

396 Kč

Osobní přístup

K mazlíčkům a především k jejich majitelům

Rychlá expedice

Expedujeme obvykle následující pracovní den

Velký výběr zboží

Vybírat můžete z více jak 23 000 produktů

Doprava zdarma

Rudná a okolí každé ÚT a ČT navečer
Praha – každou sobotu dopoledne 8-15h